Kategori Aktuellt

Doyle Sails -segel samt reparation och underhåll av segel

Nyhet inför säsongen 2021 är segelmakeriet Doylse Sails Dalsbruk. Doyle är  ett internationellt känt segelbrand och har haft verksamhet i Lovisa över 25 år. I samarbete med Doyle Sails i Lovisa erbjuder vi segelmakeritjänster i hela södra Finland.  Via oss…

Överraskande stor efterfrågan på DB Marinas säsongsplatser

Efterfrågan på våra nya säsongsplatser i Dalsbruk överraskade oss positivt och under första sommaren var redan alla platser bokade. Därför installerades under hösten 2020 följande bryggor, två år i förtid, och således fördubblade platsmängden. För säsongen 2021 kan vi ännu…